05.12.2018 r. Spotkanie Patriotyczne płk. Witolda Lisowskiego z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

W dniu 05 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie w ramach projektu pn. „Spotkania Patriotyczne” finansowanego i organizowanego w całości przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie” odbyło się spotkanie z  Panem płk. dr hab. Witoldem Lisowskim – historykiem, poetą, byłym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i prezesem Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, harcerzem, a także uczestnikiem powstania warszawskiego.

Ze strony szkoły w ramach „Lekcji historii” – spotkanie z płk. dr hab. nauk humanistycznych  Witoldem Lisowskim. Człowiekiem o bogatym życiorysie wojskowym i naukowym. To: żołnierz, historyk, poeta, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim, Orderem Polonii Restituta; Krzyżem Wielkim Św. Stanisława, Krzyżem Armii Krajowej,  Warszawskim Krzyżem Powstańczym,  Wojennym Krzyżem Harcerskim.

Spotkania dotyczyły następujących tematów:

– „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” – dla uczniów klas VI

– „Drogi do Niepodległości. Symbole narodowe” – dla uczniów klas I – III

Uczniowie słuchali opowieści Pana Witolda Lisieckiego z powagą i zainteresowaniem. Podkreślał  On znaczenie takich  wartości, jak: patriotyzm, przyjaźń, tolerancja, odwaga. Dzielił się swoim  doświadczeniem i dorobkiem twórczym. Szczególnie zaciekawiła uczniów  historia chłopca żydowskiego pochodzenia o pseudonimie „Dudek” ukrywanego przez Jego rodzinę podczas II wojny światowej. Uczestnicy nagrodzili gościa gromkimi brawami. Lekcja historii zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Spotkanie było zainicjowane przez  Stowarzyszenie ” Na Całe Życie” i dyrekcję szkoły.

ŹRÓDŁO: http://www.jozefow.pl/data/bulletins/jns_01-2019.pdf