Podsumowanie projektu pn. „Dla Rodziny” – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny dofinansowano przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Zadanie publiczne realizowane było od: 2020-06-23 do: 2020-12-31 na podstawie umowy 26/MCPS/09/2020/B/PZ. Partnerem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez wykonanie zamierzonych działań. Dzięki dobrze przeprowadzonej kampanii promocyjnej, a w jej konsekwencji rekrutacji rodzin, w projekcie w 2020 roku wzięło udział 20 rodzin, które były gotowe do podjęcia działań prowadzących do poprawy sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej. Ogółem w zadaniu brało udział 20 osób dorosłych oraz 30 dzieci. Uczestnicy skorzystali z działań: konsultacji indywidualnych w formie coachingu rodzinnego, konsultacji indywidualnych psychologicznych dzieci i młodzieży, warsztatów umiejętności społecznych dla rodziców/opiekunów, konsultacji indywidualnych pedagogicznych, warsztatów …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn. „Wypoczynek dzieci z Gminy Michałowice” sfinansowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Stowarzyszenie Na Całe Życie zrealizowało turnus edukacyjno-rekreacyjno-sportowy dla 43 dzieci z Gminy Michałowice w terminie 6.08 – 16.08.2020 r. tj. 11 dni pobytu, 10 noclegów według umowy nr 022.53.2020. W tym samym czasie realizowane było zadanie o identycznym programie dla kolejnej grupy 50 uczestników z Warszawy oraz Kalisza. Obóz odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej, Piaski. Ośrodek ten mieści się na samym końcu zielonej Mierzei Wiślanej. Od północy 400 m do wód Morza Bałtyckiego, od południa w pierwszej linii brzegowej Zalewu Wiślanego. Na terenie miejsca zakwaterowania znajdowała się wielofunkcyjna hala sportowa, sala warsztatowa, stołówka oraz pokój z …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn.”Program Wzmacniania Rodziny” dofinansowany przez Tesco

Projekt pn.: „Program Wzmacniania Rodziny” zrealizowany został w terminie 19 sierpnia – 08 grudnia 2019 r. w ramach VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez TescoPolska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w Warszawie w dniu 01.08.2019 roku. W projekcie wzięło udział 12 rodzin, w tym 37 osób oraz 14 wolontariuszy. W ramach projektu odbyło się 7 spotkań. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Celem programu było przygotowanie zarówno rodziców jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn. „IV Piknik Sąsiedzki” połączony z obchodami 10-lecia działalności Stowarzyszenia Na Całe Życie dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

W niedzielę 22 września 2019 roku na Rakowcu odbył się IV Piknik Sąsiedzki, podczas, którego Stowarzyszenie Na Całe Życie świętowało 10-lecie swojej działalności. Piknik współfinansowany był przez Urząd Dzielnicy Ochota dla m.st. Warszawa oraz Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową Ochota. Piknik organizowany był głównie dla mieszkańców Ochoty, jak również przyjaciół stowarzyszenia. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu pn. „Piknik na Rakowcu” są: Cezary Król, Anna Przybysz oraz Przemysław Przybysz. Na gości pikniku czekały liczne atrakcje. Wolontariusze Stowarzyszenia Na Całe Życie zachęcali dzieci z rodzicami do wspólnych gier i zabaw. Mogli m.in. grać w szachy, układać konstrukcje z drewnianych klocków, rzucać do celu, grać w …

-> więcej