Warsztaty umiejętności wychowawczych – PWR w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych – Program Wzmacniania Rodziny w ramach zadania publicznego pn. „W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin”. Realizacja w terminie: 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09 oraz 30.09.2021 r. Warsztaty prowadzone przez specjalistów. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) pozwoli uczestnikom spotkań na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i …

-> więcej

Warsztaty umiejętności wychowawczych – Bez Klapsa w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów – Bez Klapsa w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” Realizacja w terminie: 17.04; 24.04; 08.05; 15.05; 25.05 oraz 29.05.2021 r.  w godz. 11:00 – 13:00. Warsztaty prowadzone przez specjalistę. Zajęcia będą realizowane on-line za pomocą programu Zoom. Warsztaty to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub opiekunów, rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć nabędą wiedzę jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własnych.   Zapisy: zgłoszenia …

-> więcej

Warsztaty Umiejętności Społecznych dla Rodziców i Opiekunów w ramach II edycji programu pn. „Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na Warsztaty umiejętności społecznych rodziców/opiekunów w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 21.03; 28.03; 11.04 oraz 18.04.2021 r. godz. 11:00 – 13:00. Zajęcia odbywają się on-line programem wykorzystywanym będzie Zoom. Podczas warsztatów uczestnicy zwiększą wiedzę na temat zasad współpracy z instytucjami pomocowymi, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać własne zasoby do poprawy sytuacji osobistej i rodzinnej, nabędą podstawowe umiejętności radzenia sobie z konfliktem poprzez mediacje.   Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Konsultacje indywidualne psychologiczne w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na konsultacje indywidualne psychologiczne dzieci i młodzieży w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Konsultacje psychologiczne obejmuje relacje rodzinne, komunikacje wewnątrz – rodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i poszczególnych ich członków. Psycholog na bieżąco wspiera rodzinę, dzieci i młodzież w codziennym funkcjonowaniu. Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org