Rekrutacja do III edycji projektu pn. “W Rodzinie Siła – mazowiecki program wsparcia rodzin”

Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym pn. „W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin” realizowany w terminie: 01.01.2022 – 30.11.2022 r. Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zapisy: zgłoszenia do …

-> więcej

Rekrutacja do III edycji projektu pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” realizowany w terminie: 01.01 – 30.11.2022 r. Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zapisy: zgłoszenia …

-> więcej

Warsztaty umiejętności wychowawczych – PWR w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych – Program Wzmacniania Rodziny w ramach zadania publicznego pn. „W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin”. Realizacja w terminie: 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09 oraz 30.09.2021 r. Warsztaty prowadzone przez specjalistów. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) pozwoli uczestnikom spotkań na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i …

-> więcej

Warsztaty umiejętności wychowawczych – Bez Klapsa w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów – Bez Klapsa w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” Realizacja w terminie: 17.04; 24.04; 08.05; 15.05; 25.05 oraz 29.05.2021 r.  w godz. 11:00 – 13:00. Warsztaty prowadzone przez specjalistę. Zajęcia będą realizowane on-line za pomocą programu Zoom. Warsztaty to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub opiekunów, rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć nabędą wiedzę jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własnych.   Zapisy: zgłoszenia …

-> więcej