Warsztaty Umiejętności Społecznych dla Rodziców i Opiekunów w ramach II edycji programu pn. „Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na Warsztaty umiejętności społecznych rodziców/opiekunów w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 21.03; 28.03; 11.04 oraz 18.04.2021 r. godz. 11:00 – 13:00. Zajęcia odbywają się on-line programem wykorzystywanym będzie Zoom. Podczas warsztatów uczestnicy zwiększą wiedzę na temat zasad współpracy z instytucjami pomocowymi, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać własne zasoby do poprawy sytuacji osobistej i rodzinnej, nabędą podstawowe umiejętności radzenia sobie z konfliktem poprzez mediacje.   Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Konsultacje indywidualne psychologiczne w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na konsultacje indywidualne psychologiczne dzieci i młodzieży w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Konsultacje psychologiczne obejmuje relacje rodzinne, komunikacje wewnątrz – rodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i poszczególnych ich członków. Psycholog na bieżąco wspiera rodzinę, dzieci i młodzież w codziennym funkcjonowaniu. Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Nowa rekrutacja. Zapraszamy na konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Coaching rodzinny wspiera rodziców w procesie wychowania. Trener przekaże przydatne narzędzia i umiejętności w które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości wzajemnych relacji. Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Rekrutacja do II edycji projektu pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” realizowany w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zapisy: zgłoszenia …

-> więcej