O co pytać przed wyjazdem?

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży zazwyczaj zwołuje przed wyjazdem spotkanie, w trakcie którego rodzice i opiekunowie mogą: poznać dokładny adres miejsca, w którym będzie przebywać dziecko oraz czas trwania obozu czy kolonii, sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka, dowiedzieć się, kim są kierownik wypoczynku oraz inni opiekunowie, dostać kontakt do kierownika oraz do ośrodka (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem), upewnić się, czy została zapewniona opieka medyczna, sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (KL i NNW), w przypadku wyjazdów zimowych (narty, snowboard) ubezpieczenie adekwatne do sportów turystycznych wraz z opcją …

-> więcej