Warsztaty fireshow

100 

Cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, które są chętne poznać tajniki tej pięknej sztuki. Oferujemy uczestnikom kreatywne warsztaty pokazu ognia, ale również czas spędzany w grupie pozytywnie zakręconych osób, które chcą zarażać swoją energią i pasją.

Kategoria:

Opis

We współpracy ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie grupa Ashes rozpoczyna cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży chętnych poznać tajniki tej pięknej sztuki. Taniec z ogniem, połączony ze sztuką teatralną, odsłania przed artystami nowe horyzonty oraz daje nowe możliwości wyrażania samego siebie. Oferujemy uczestnikom kreatywne warsztaty pokazu ognia, ale również czas spędzany w grupie pozytywnie zakręconych osób, które chcą zarażać swoją energią i pasją. Będą to wymagające lecz przynoszące mnóstwo radości i satysfakcji zajęcia, na których kształtujemy charakter i umiejętności pod okiem instruktorów.

Cele ogólne: wzbudzanie ciekawości poznawczej; bogacenie wiedzy młodzieży na temat żywiołu ognia i jego znaczenia dla człowieka; uświadomienie pozytywnych i negatywnych skutków działania ognia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i wcześniejszych doświadczeń; rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i muzycznej; doskonalenie koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej; stwarzanie okazji do współdziałania i współzawodnictwa.

 

ETAPY NAUKI – I poziom: początkujący/średnio zaawansowany:

  1. Poznanie zasad bezpieczeństwa na warsztatach
  2. Nauka kręcenia kijem na sprzęcie ćwiczebnym
  3. Nauka kręcenia kijem ogniowym: do kręcenia; do rzutów oraz kontaktu na sucho
  4. Nauka bezpiecznego obchodzenia się z ogniem
  5. Nauka kręcenia kijem ogniowym: do kręcenia; do rzutów oraz kontaktu z ogniem.
  6. Ruch sceniczny – nauka układu do pokazu
  7. Pokaz plenerowy
  8. Egzamin sprawdzający postępy w nauce (raz w miesiącu)

W celu wzięcia udziału w warsztatach konieczne jest przystąpienie do Klubu Aktywnego Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie, wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz pozostałych dokumentów m.in.: zgoda rodzica na udział w zajęciach; zgoda na publikację wizerunku, RODO, regulamin.

Zajęcia odbywają się w plenerze i przy asyście instruktora.

Warsztaty fireshow z grupą Ashes realizowane są w ramach projektu „Magia ognia” finansowanego ze środków własnych, wpłat dobrowolnych członków i innych źródeł.

Informacje dodatkowe

DLA KOGO?

Zajęcia warsztatowe prowadzone są dla młodzieży od 11 r.ż.

KIEDY I GDZIE?

Spotkania odbywają się w soboty według grafiku: 2 lub 4 razy w miesiącu w Warszawie w Dzielnicy Bemowo w godz. 16:00 – 18:00 lub 16:00-20:00.
Dokładna lokalizacja podawana jest bezpośrednio osobom zainteresowanym bliżej terminu realizacji warsztatu. Zajęcia z powodu na specyfikę (ogień) realizowane są na otwartej przestrzeni.

KOSZT

100 zł / miesiąc (4 spotkania po 2 h lub 2 spotkania po 4 h łącznie 8 godzin).

POZIOM

podstawowy, średnio zaawansowany