Podsumowanie projektu pn. „IV Piknik Sąsiedzki” połączony z obchodami 10-lecia działalności Stowarzyszenia Na Całe Życie dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

W niedzielę 22 września 2019 roku na Rakowcu odbył się IV Piknik Sąsiedzki, podczas, którego Stowarzyszenie Na Całe Życie świętowało 10-lecie swojej działalności. Piknik współfinansowany był przez Urząd Dzielnicy Ochota dla m.st. Warszawa oraz Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową Ochota. Piknik organizowany był głównie dla mieszkańców Ochoty, jak również przyjaciół stowarzyszenia. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu pn. „Piknik na Rakowcu” są: Cezary Król, Anna Przybysz oraz Przemysław Przybysz. Na gości pikniku czekały liczne atrakcje. Wolontariusze Stowarzyszenia Na Całe Życie zachęcali dzieci z rodzicami do wspólnych gier i zabaw. Mogli m.in. grać w szachy, układać konstrukcje z drewnianych klocków, rzucać do celu, grać w …

-> więcej

Aktywna Integracja w Powiecie Otwockim

Stowarzyszenie „Na Całe Życie” informuje, że jako Partner Powiatu Otwockiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w terminie od 1 września 2019 r. do 30 września 2021 r. realizuje projekt:   „Aktywna integracja w powiecie otwockim”   Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 56 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu otwockiego Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock tel. 22 788 40 44   Projekt „Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Wspieranie włączenia …

-> więcej

05.12.2018 r. Spotkanie Patriotyczne płk. Witolda Lisowskiego z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

W dniu 05 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie w ramach projektu pn. „Spotkania Patriotyczne” finansowanego i organizowanego w całości przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie” odbyło się spotkanie z  Panem płk. dr hab. Witoldem Lisowskim – historykiem, poetą, byłym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i prezesem Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, harcerzem, a także uczestnikiem powstania warszawskiego. Ze strony szkoły w ramach „Lekcji historii” – spotkanie z płk. dr hab. nauk humanistycznych  Witoldem Lisowskim. Człowiekiem o bogatym życiorysie wojskowym i naukowym. To: żołnierz, historyk, poeta, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza …

-> więcej

20.11.2018 r. Spotkanie Patriotyczne płk. Witolda Lisowskiego z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie

W dniu 20 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w ramach projektu pn. „Spotkania Patriotyczne” finansowanego i organizowanego w całości przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie” odbyło się spotkanie z  Panem płk. dr hab. Witoldem Lisowskim – historykiem, poetą, byłym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i prezesem Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, harcerzem, a także uczestnikiem powstania warszawskiego. Pan płk. Witold Lisowski został uhonorowany medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Wielkim Św. Stanisława, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim  Krzyżem Powstańczym i Wojennym  Krzyżem Harcerskim. Tematem spotkania była obrona polskości …

-> więcej