Rekrutacja do III edycji projektu pn. “W Rodzinie Siła – mazowiecki program wsparcia rodzin”

Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym pn. „W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin” realizowany w terminie: 01.01.2022 – 30.11.2022 r. Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zapisy: zgłoszenia do …

-> więcej

Rekrutacja do III edycji projektu pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” realizowany w terminie: 01.01 – 30.11.2022 r. Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zapisy: zgłoszenia …

-> więcej

Formy zapewnienia pomocy i wsparcia osobom usamodzielnianym

Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą stanowi, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadanie własne powiatu. W świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej do 25. roku życia, pod warunkiem że pobiera naukę lub opuścić dotychczasową formę pieczy zastępczej i uzyskać pomoc w usamodzielnieniu Pomoc dla osób usamodzielnianych obejmuje: 1) pomoc na: a) kontynuowanie nauki b) usamodzielnienie, c)  zagospodarowanie; 2)  pomoc w uzyskaniu: a)  odpowiednich warunków mieszkaniowych, b) …

-> więcej

Mikołajkowa Niespodzianka 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem K 40 przygotowali Mikołajkową Niespodziankę 2021, po ubiegłorocznej przerwie znowu powróciła do nas w swym pięknym i niepowtarzalnym wydaniu. W dniu  4 grudnia 2021 r. mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się wspólnie w plenerze, pod budynkiem Urzędu Gminy w Regułach, by dzieci wraz z rodzinami wspólnie spędziły czas i poczuły magię zbliżających się Świąt. O animację i program artystyczny podczas wydarzenia zadbało Stowarzyszenie Na Całe Życie, a w jego organizację oprócz pracowników GOPS zaangażowało się wiele osób o otwartym i dobrym sercu, wykorzystując swoje możliwości, umiejętności i zasoby. Dzięki darczyńcom przygotowano podarki i …

-> więcej