Warsztaty Umiejętności Społecznych dla Rodziców i Opiekunów w ramach II edycji programu pn. „Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na Warsztaty umiejętności społecznych rodziców/opiekunów w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 21.03; 28.03; 11.04 oraz 18.04.2021 r. godz. 11:00 – 13:00. Zajęcia odbywają się on-line programem wykorzystywanym będzie Zoom. Podczas warsztatów uczestnicy zwiększą wiedzę na temat zasad współpracy z instytucjami pomocowymi, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać własne zasoby do poprawy sytuacji osobistej i rodzinnej, nabędą podstawowe umiejętności radzenia sobie z konfliktem poprzez mediacje.   Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Podsumowanie projektu pn. „W Rodzinie Siła” – mazowiecki program wsparcia rodziny dofinansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Zadanie publiczne realizowane było od: 2020-06-23 do: 2020-12-31 na podstawie umowy 27/MCPS/09/2020/B/PZ. Partnerem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Dzięki odpowiedniej promocji zadania (informacje w lokalnej prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych, lokalnych organizacjach i instytucjach), nawiązaniu współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, a tym samym ich pracownikami (m.in. OPS Dzielnicy Włochy) do projektu w roku 2020 zostało z rekrutowanych 10 rodzin, które cechowała chęć zmiany, podwyższenia swoich kompetencji zarówno społecznych jak i wychowawczych. Grupa w 2020 r. 10 rodzin składała się z 15 osób dorosłych oraz 15 dzieci. Skorzystali oni z następujących …

-> więcej

Konsultacje indywidualne psychologiczne w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na konsultacje indywidualne psychologiczne dzieci i młodzieży w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Konsultacje psychologiczne obejmuje relacje rodzinne, komunikacje wewnątrz – rodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i poszczególnych ich członków. Psycholog na bieżąco wspiera rodzinę, dzieci i młodzież w codziennym funkcjonowaniu. Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Nowa rekrutacja. Zapraszamy na konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom. Coaching rodzinny wspiera rodziców w procesie wychowania. Trener przekaże przydatne narzędzia i umiejętności w które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości wzajemnych relacji. Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org