Podsumowanie projektu pn. „Piknik Niepodległościowy” współfinansowanego ze środków Powiatu Otwockiego oraz prywatnych firm

Wydarzenie odbyło się 29.09.2018 roku w Józefowie przy al. Przyszłości 8, u Braci Franciszkanów. Piknik Niepodległościowy współfinansowany był ze środków Powiatu Otwockiego oraz ze środków firm prywatnych m.in. Executive Education Center Spółka z o.o. Państwo Wioletta i Radek Koszewscy, którzy pokryli koszty transportu chóru; F.U.H. Holdmar Sławomir Szymański, która dostarczyła samochód do pokazu pirotechnicznego; Kwiaciarni pod Akacją w Józefowie, która przygotowała i przekazała piękny bukiet kwiatów, który został złożony pod pomnikiem Łączniczki. Piknik skierowany był do mieszkańców Józefowa i okolic, przyjaciół stowarzyszenia, uczestników wypoczynku letniego „Akcja Lato” 2018, a przede wszystkim dzieci i młodzieży z domów dziecka. Honorowymi gośćmi byli: …

-> więcej

Opłaty za udział w wypoczynku – dofinansowanie Państwa

Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala jego organizator (art. 92f ustawy). Państwo w budżetach wojewodów corocznie zabezpiecza środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundusze te są przekazywane organizatorom w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych przez kuratoria oświaty. Oferenci zobowiązują się do przyznania w rekrutacji pierwszeństwa uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w art.92b ustawy. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków z budżetu państwa mają dzieci i młodzież: 1) objęte pieczą zastępczą; 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci; samotnie wychowywane; 3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem …

-> więcej

Bagaż dobrze przemyślany

W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za ciężki, ponieważ nie zawsze znajdzie się osoba mogąca pomóc w przeniesieniu bagażu np. z autokaru do pokoju. Najlepiej aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak podręczny. Zaleca się, aby w sezonie zimowym w przypadku wyjazdów o charakterze sportowym dobierać sprzęt (narty, snowboard) do wzrostu, wagi i umiejętności młodego człowieka. Trudno obciążać tego typu obowiązkiem trenera prowadzącego zajęcia w czasie obozu, bo musi on przecież poświęcać czas na opiekę nad wszystkimi uczestnikami wyjazdu. Ma to również …

-> więcej

Co przekazać dziecku, aby czuło się bezpiecznie i zadowolone?

Mamy tu oczywiście na myśli przygotowanie małych dzieci, zwłaszcza tych, które po raz pierwszy wyjeżdżają bez rodziców lub nieczęsto spędzają czas na koloniach czy obozie. W przypadku starszej młodzieży rodzice czy opiekunowie mogą służyć tylko dobrą i przyjacielską radą. Przebywanie poza domem i znanym otoczeniem może w małym dziecku wywołać reakcję emocjonalną, dlatego dobrze jest uprzedzić je, że chwile tęsknoty są rzeczą normalną i szybko mijają. Aby jednak dobrze przygotować małego człowieka pod względem psychicznym, trzeba przekazać mu jak najwięcej prawdziwych informacji o życiu na kolonii czy obozie, np. opowiedzieć, jak wygląda dzień, jak przebiegają posiłki i kiedy jest czas …

-> więcej