Informujemy, że w polskim prawie osobą wspierającym Stowarzyszenie poprzez dokonanie DAROWIZNY przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania.

Każda wpłata to nieoceniona pomoc i cegiełka do budowania lepszego jutra osób, wymagających wsparcia. Więcej na:

https://nacalezycie.org/jak-pomoc/darowizna/