Klub Aktywnego Rodzica “KAR” – to miejsce dla osób, które potrzebują pobudzić swoją aktywności. To przestrzeń do wymiany doświadczeń i zabawy oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.