Klub Aktywnego Rodzica „KAR” – to miejsce dla osób, które potrzebują pobudzić swoją aktywności. To przestrzeń do wymiany doświadczeń i zabawy oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Do KAR mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w KAR. Działalność KAR finansowana jest ze środków własnych, wpłat dobrowolnych członków i innych źródeł. Uczestnictwo w zajęciach KAR jest dobrowolne. Zajęcia są płatne i bezpłatne, więcej informacji w Regulaminie.