Konsultacje indywidualne psychologiczne w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na konsultacje indywidualne psychologiczne dzieci i młodzieży w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”.

Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom.

Konsultacje psychologiczne obejmuje relacje rodzinne, komunikacje wewnątrz – rodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i poszczególnych ich członków. Psycholog na bieżąco wspiera rodzinę, dzieci i młodzież w codziennym funkcjonowaniu.

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org