Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Nowa rekrutacja. Zapraszamy na konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 01.01 – 31.12.2021 r. Konsultacje prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom.

Coaching rodzinny wspiera rodziców w procesie wychowania. Trener przekaże przydatne narzędzia i umiejętności w które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości wzajemnych relacji.

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org