Stowarzyszenie Na Całe Życie zajmuje się organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym także dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych: domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka. Do naszych działań staramy się również włączać ludzi starszych, czerpiąc z ich doświadczenia, a zarazem dając im poczucie bycia potrzebnymi.

Prowadzimy:

 • Klub Aktywnego Seniora “KAS”
 • Klub Aktywnego Rodzica “KAR”
 • Klub Aktywnego Dziecka “KAD”

Organizujemy:

 • imprezy okazjonalne,
 • pikniki rekreacyjno – sportowe,
 • warsztaty dietetyczne,
 • warsztaty artystyczne,
 • warsztaty komputerowe,
 • wyjazdy letnie i zimowe m.in. obozy, kolonie i półkolonie,
 • wyjazdy śródroczne m.in. wycieczki integracyjne, zielone szkoły,
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne.