Tomasz Jan Wydra, Prezes Zarządu – absolwent Wydziału Pedagogiki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie, absolwent  kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, absolwent Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych (dyplom: pracownik socjalny), wieloletni praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od kilku lat organizuje wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Zrealizował kilkanaście projektów społecznych w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży, rodzin, rodzin dysfunkcyjnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych. Absolwent szkolenia „Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14” w Fundacji Maraton. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin, młodzieży.

e-mail: tomek.wydra@nacalezycie.org

Piotr Stańczak, V-ce Prezes Zarządu

e-mail: piotr.stanczak@nacalezycie.org

Krzysztof Wydra, V-ce Prezes Zarządu – absolwent Techniku Mechanicznego w Warszawie, absolwent Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych – praca dyplomowa pod tytułem “Wpływ wypoczynku na regenerację sił fizycznych i psychicznych”, Absolwent Państwowej Szkoły Zaocznej we Wrocławiu, Żołnierz zawodowy – Saper, Kierownik Kulturalno – Oświatowy w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej, Przedsiębiorca, Członek Stowarzyszenia Saperów Polskich. Pasjonat fotografii z tytułem mistrza w zawodzie Fotograf wydanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, Instruktor fotografii w Warszawskich Ogródkach Jordanowskich, fotoreporter w Kwartalniku “SAPER”. Uczestnik i propagator spotkań o tematyce historycznej. Organizator spotkań młodzieży szkolnej z wybitnymi postaciami – kombatantami, historykami, pisarzami – jako żywe lekcje historii. Ojciec czwórki dzieci – pedagoga, fizjoterapeutki, politologa i ekonomisty.

e-mail: krzysztof.wydra@nacalezycie.org

Honorata Jaworek, Sekretarz – z zawodu jestem politologiem o specjalności praca socjalna oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ze Stowarzyszeniem współpracuję od początku jego istnienia, a z Prezesem od Jego urodzenia. Jako starsza siostra wprowadziłam Go w świat pedagogiki. Od kiedy pamiętam moim marzeniem była praca, a raczej uczestniczenie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Fascynuje mnie niepowtarzalność każdej osoby, jednocześnie mobilizuje do szukania kolejnych pomysłów na zbudowanie relacji i spędzenie wspólnego, dobrego czasu. Lubię sport, muzykę, taniec. Współpracowałam ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Serduszka dla Dzieci. Byłam Instruktorem Pierwszej Pomocy PCK. Prowadziłam zajęcia dla dzieci w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom”. Moim stałym miejscem zatrudnienia był państwowy urząd. Bliski mojemu sercu jest temat rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz z tym związane aspekty np. złożonej traumy rozwojowej, budowania więzi i przywiązania, FAS, SI. Obecnie całą swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuję wychowując dwójkę wspaniałych dzieci.

Anna Przybysz, Kierownik ds. projektów – absolwentka Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – kierunek praca socjalna, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek polityka społeczna a także Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium. Posiada specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Regularnie podwyższa kompetencje i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in. kurs doskonalący Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I i II stopień, NVC – Porozumienie bez przemocy, Kids skilks – damy radę, dialog motywujący i inne. Trener zrządzania budżetem domowym.  Edukator rodzinny w zakresie szkolenia rodzin wg. „Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14” .Podlega superwizji pracy własnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin, młodzieży i seniorów.  Posiada doświadczenie w zakresie aplikowania o środki ze źródeł zewnętrznych, w realizacji programów i projektów z funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych, funduszy prywatnych.

e-mail: anna.przybysz@nacalezycie.org

Dawid Stępak, trener, specjalista ds. pracy z rodziną – absolwent Colegium Civitas, kierunek psychologia stosowana. Regularnie podwyższa kompetencje i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in. mediacje, kurs doskonalący Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopień, NVC – Porozumienie bez przemocy, Kids skilks – damy radę, dialog motywujący i inne. Podlega superwizji pracy własnej. Wieloletni praktyk w pracy z rodzinami, w tym 6 lat na stanowisku asystenta rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. Edukator rodzinny w zakresie szkolenia rodzin wg. „Programu Wzmacniania Rodziny 10 – 14” . Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin, młodzieży, dzieci.