Podczas kilkunastoletniej działalności zrealizowaliśmy ponad 200 projektów. Działamy dzięki pozyskiwanym państwowym dotacjom jak i prywatnym darowiznom. Finansowały nas takie instytucje jak:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Biuro Edukacji m.st. Warszawy
 • Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania
 • Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania
 • Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Fundację Stocznia
 • Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Caritas Polska

Priorytetem we wszystkich działaniach, które podejmujemy jest zwykły człowiek, ten który wchodzi dopiero w świat, zaczyna uczyć się życia, ale też ten, który ma już pełen bagaż doświadczeń. Na naszych oczach dzieci, które wyjeżdżały z nami pierwszy raz, przez kolejne lata stawały się nastolatkami, a później wkraczały w dorosłe życie. Niejednokrotnie pomagaliśmy i nadal pomagamy w usamodzielnianiu się młodzieży z placówek, które z nami współpracują. Naszą misją jest nie tylko zapewnienie wypoczynku podczas obozów, ale również nawiązywanie głębszych więzi, kształtowanie młodego człowieka, wspieranie go w trudnych chwilach, pokazywanie świata w jasnych barwach.

Przyświeca nam idea właściwego zagospodarowania czasu wolnego, pokazanie dzieciom w jaki sposób można dobrze oraz bezpiecznie odpoczywać. Chcemy zarażać pozytywną energią i miłością do aktywnego wypoczynku. Nasi animatorzy, wychowawcy, instruktorzy – cała kadra – są dobierani bardzo skrupulatnie, przechodzą wiele szkoleń, wykonują swoją pracę z największą starannością i zaangażowaniem.

Do realizacji projektów w latach 2009 – 2019 r. zaangażowaliśmy ponad 768 wolontariuszy.