W ciągu 10 lat działalności Stowarzyszenia zrealizowaliśmy ponad 200 projektów. Projekty realizowane były dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz seniorów m.in. z województwa mazowieckiego.

Do realizacji projektów w latach 2009 – 2019 r. zaangażowaliśmy ponad 768 wolontariuszy.

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie finansowane były/są m.in. ze źródeł zewnętrznych takich jak:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO
 • Wojewodę Mazowieckiego
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Biuro Edukacji m.st. Warszawy
 • Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania
 • Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania
 • Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Fundację Stocznia
 • Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Caritas Polska

Stowarzyszenie przy realizowanych projektach współpracuje m.in. z:

 • Powiatowym Zespołem Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie
 • Powiatowym Domem Dziecka w Szczutowie
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – Domy dla Dzieci
 • Domem Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Międzylesie – Warszawa
 • Domem Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Białołęka – Warszawa
 • Placówką Opiekuńczo Wychowawczą – Domy Dziecka w Pęcherach
 • Placówką Opiekuńczo Wychowawczą Nr 3 w Warszawie
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa
 • Caritas Polska
 • Aiesec Polska

Organizujemy:

 • pikniki m.in.: “Piknik Aktywnie-Sportowo”, “Piknik Sąsiedzki na Rakowcu”
 • spotkania rodzinne m.in.: “Mikołajkowa Niespodzianka”, “Psy Mikołaja”, “Kultura wokół Nas” itp.
 • wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci, młodzieży oraz rodziców m.in.: “Rodzinny Czas”, “Wiosłem i Żaglem”, “Nartą i Deską”, “Łapą i Kopytem”, Maską i Klapsem”, itp.
 • warsztaty szkoleniowe m.in.: “Bez Klapsa”, “Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14” itp.
 • warsztaty dietetyczne m.in.: “Jedz zdrowo” itp.
 • warsztaty artystyczne m.in.: “Pędzlem i Węglem” itp.
 • wyjazdy śródroczne m.in.: “Zielono Mi”, “Szlakiem Polskich Zabytków” itp.
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne m.in.: “Sport i Zabawa” itp.
 • zajęcia fotograficzne m.in.: “Okiem i Obiektywem” itp.
 • zajęcia edukacyjne m.in.: “Językiem i Słownikiem”, “Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – Wiedza na START”, “Klockowy Świat”, “Speaknijmy się” itp.