Dawid Stępak – absolwent Colegium Civitas, kierunek psychologia stosowana. Regularnie podwyższa kompetencje i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in. mediacje, kurs doskonalący Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopień, NVC – Porozumienie bez przemocy, Kids skilks – damy radę, dialog motywujący i inne. Podlega superwizji pracy własnej. Wieloletni praktyk w pracy z rodzinami, w tym 6 lat na stanowisku asystenta rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. Edukator rodzinny w zakresie szkolenia rodzin wg. „Programu Wzmacniania Rodziny 10 – 14” . Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin, młodzieży, dzieci.

Ewelina Staszewska – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kierunek politologia, specjalność praca socjalna), Politechniki Warszawskiej (kierunek – administracja), absolwentka Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – kierunek praca socjalna, Posiada specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Edukator rodzinny w zakresie szkolenia rodziny wg ,,Programu Wzmacniania Rodziny 10-14”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym osobami uzależnionymi, osobami w kryzysie psychicznym, po przebytym kryzysie psychicznym, młodzieżą i rodzinami. Podlega superwizji pracy własnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin, młodzieży i seniorów. Posiada doświadczenie w budowaniu partnerstw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Maciej Frasunkiewicz – psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, doktorant USWPS. Zajmuje się zachowaniami społecznymi ludzi, wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji i wychowaniu człowieka. Naukowo interesuje się nowymi technologiami, relacjami rówieśniczymi, budowaniem szczęścia, poczucia pewności siebie, wychowaniem pozytywnym, a także relacjami i tworzeniem więzi pomiędzy członkami rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, poradnictwo oraz tworzy warsztaty psychoedukacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywał w strukturach organizacyjnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, opiekując się wielowymiarowo kwestiami dotyczącymi HR. Regularnie występuje w roli eksperta w programach telewizyjnych radiowych w zakresie związanym z psychologią.

 

Monika Piątkowska – Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu kierunek Bezpieczeństwo, ukończyła kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi jak również absolwentka kierunku Lotnictwo na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 2007-2011 w ramach wolontariatu współpracowała ze stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży ,, Smerfy”. Od 2013r. związana za Stowarzyszeniem ,, Na Całe Życie”. Uzyskała rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE. Ukończyła warsztaty Negocjacyjno – Mediacyjne. Edukator rodzinny w zakresie szkolenia rodziny wg ,,Programu Wzmacniania Rodziny 10-14”, Podlega superwizji pracy własne. Regularnie podnosi swoje kompetencje i umiejętności jak również poszerza swoje zainteresowania.

Honorata Jaworek – z wykształcenia politolog o specjalności praca socjalna oraz pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Współpracowała ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Serduszka dla Dzieci. Była Instruktorem Pierwszej Pomocy PCK. Prowadziła zajęcia dla dzieci w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom”. Bliski sercu Honoraty jest temat rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz z tym związane aspekty np. złożonej traumy rozwojowej, budowania więzi i przywiązania, FAS, SI. Obecnie całą swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje wychowując trójkę wspaniałych dzieci.