Tomasz Jan Wydra, Prezes Zarządu – absolwent Wydziału Pedagogiki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie, absolwent kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, absolwent Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych (dyplom: pracownik socjalny), absolwent szkolenia „Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14” w Fundacji Maraton. Wieloletni praktyk pracy z dziećmi i młodzieżą, również pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od kilku lat organizuje wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów społecznych w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży, rodzin, rodzin dysfunkcyjnych, osób starszych i osób niepełnosprawnych. Prywatnie szczęśliwy tata i mąż. Miłośnik gier i podróżowania.

e-mail: tomek.wydra@nacalezycie.org

Krzysztof Wydra, V-ce Prezes Zarządu – absolwent Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych – praca dyplomowa pod tytułem “Wpływ wypoczynku na regenerację sił fizycznych i psychicznych”, Żołnierz zawodowy – Saper, Kierownik Kulturalno – Oświatowy w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej, Przedsiębiorca, Członek Stowarzyszenia Saperów Polskich. Pasjonat fotografii z tytułem mistrza w zawodzie Fotograf wydanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, fotoreporter w Kwartalniku “SAPER”. Uczestnik i propagator spotkań o tematyce historycznej. Organizator spotkań młodzieży szkolnej z wybitnymi postaciami – kombatantami, historykami, pisarzami – jako żywe lekcje historii. Ojciec 4 dzieci.

e-mail: krzysztof.wydra@nacalezycie.org

Halina Wydra, Sekretarz – zawód wyuczony księgowa. Jako kontystka i operator maszyn księgujących ASCOTA poznaje podstawy księgowości analitycznej i syntetycznej. Doskonali i uzupełnia wiadomości w Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. Poznaje podstawy przepisów prawa, przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady współżycia społecznego i kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich. Podejmuje pracę w urzędzie państwowym, którym jest ZUS. Na stanowisku, do którego wymagana jest aplikacja administracyjna, którą odbywa. Regularnie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach podnosi kwalifikacje. Na stanowisku kierowniczym w Wydziale Finansów bierze udział we wdrażaniu bankowości elektronicznej oraz oprogramowania SAP do zarządzania finansami i księgowością w zakresie dokumentacji.

Pasjonatka turystyki i przyrody. Matka 4 dzieci. Jej największą radością jest dobro i uśmiech dziecka.

e-mail: halina.wydra@nacalezycie.org

Katarzyna Wydra, Koordynator projektów – absolwentka Uczelni Łazarskiego na wydziale Ekonomii i Zarządzania, ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi. Poukładana, skrupulatna, ceniąca ład i harmonię życia codziennego. W stowarzyszeniu podziwia więzi międzyludzkie, jakie wytworzyły się na przestrzeni lat działalności – licznych obozów i wydarzeń. Od lat pracownik jednego z warszawskich teatrów. Miłośniczka kultury. Poza pełnieniem funkcji menadżera sprzedaży, zajmowała się również organizacją urodzin dla dzieci. Prywatnie mama małego urwisa, który obecnie, skutecznie wypełnia cały grafik dnia. Spełnia się jako mama i żona. Uwielbia wyjazdy kolonijne, które pozwalają jej odkrywać na nowo dziecko, które cały czas w niej drzemie.

Wspólne gry, zabawy lub czas spędzony na byciu po prostu razem to dla niej nieocenione chwile.

e-mail: katarzyna.wydra@nacalezycie.org

Marta Kończak, Koordynator projektów – jestem osobą z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi i dla ludzi. Wszystko co robię ma dla mnie głębszy sens. Podążam za potrzebami, kreuję i wykorzystuję perspektywy do generowania nowych rozwiązań. Moje doświadczenie w pracy z różnymi grupami społecznymi: seniorami, dziećmi, młodzieżą oraz OzNI a także chorującymi psychicznie, sprawia, że do każdego zadania staram się podchodzić holistycznie. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: Koordynowanie projektów i pracy zespołów – Koordynator projektu „Życie na swoim” – Mieszkanie Chronione dla Osób z Niepełnosprawnościami – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Specjalista ds. Organizacji Pracy Socjalnej Ośrodka Wsparcia „Partnerzy” – Stowarzyszenia Otwarte Drzwi; Inicjowanie i współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi – Utworzenie Pierwszej w Polsce Grupy Wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we współpracy ze Specjalistyczną Przychodnią przy ul. Belgijskiej 4. Współtworzyłam i wspierałam wolontariacko pilotażowy projekt: „Bez Granic” – Profilaktyka Uzależnień dla Osób z Niepełnosprawnościami ; Wspieranie, motywowanie i edukowanie – Opiekun Usamodzielnienia, Indywidualny Asystent Doradca, Terapeuta Zajęciowy w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Warszawie. Opiekun Osób starszych, Instruktor Aktywizacji Społecznej Osób Starszych w Ilford Park Polish Home, United Kingdom.

e-mail: marta.konczak@nacalezycie.org