Tomasz Jan Wydra, Prezes Zarządu – absolwent Wydziału Pedagogiki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie, absolwent kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, absolwent Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych (dyplom: pracownik socjalny), absolwent szkolenia „Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14” w Fundacji Maraton. Wieloletni praktyk pracy z dziećmi i młodzieżą, również pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od kilku lat organizuje wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów społecznych w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży, rodzin, rodzin dysfunkcyjnych, osób starszych i osób niepełnosprawnych. Prywatnie szczęśliwy tata i mąż. Miłośnik gier i podróżowania.

e-mail: tomek.wydra@nacalezycie.org

Krzysztof Wydra, V-ce Prezes Zarządu – absolwent Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych – praca dyplomowa pod tytułem “Wpływ wypoczynku na regenerację sił fizycznych i psychicznych”, Żołnierz zawodowy – Saper, Kierownik Kulturalno – Oświatowy w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej, Przedsiębiorca, Członek Stowarzyszenia Saperów Polskich. Pasjonat fotografii z tytułem mistrza w zawodzie Fotograf wydanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, fotoreporter w Kwartalniku “SAPER”. Uczestnik i propagator spotkań o tematyce historycznej. Organizator spotkań młodzieży szkolnej z wybitnymi postaciami – kombatantami, historykami, pisarzami – jako żywe lekcje historii. Ojciec 4 dzieci.

e-mail: krzysztof.wydra@nacalezycie.org

Halina Wydra, Sekretarz – zawód wyuczony księgowa. Jako kontystka i operator maszyn księgujących ASCOTA poznaje podstawy księgowości analitycznej i syntetycznej. Doskonali i uzupełnia wiadomości w Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. Poznaje podstawy przepisów prawa, przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady współżycia społecznego i kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich. Podejmuje pracę w urzędzie państwowym, którym jest ZUS. Na stanowisku, do którego wymagana jest aplikacja administracyjna, którą odbywa. Regularnie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach podnosi kwalifikacje. Na stanowisku kierowniczym w Wydziale Finansów bierze udział we wdrażaniu bankowości elektronicznej oraz oprogramowania SAP do zarządzania finansami i księgowością w zakresie dokumentacji.

Pasjonatka turystyki i przyrody. Matka 4 dzieci. Jej największą radością jest dobro i uśmiech dziecka.

e-mail: halina.wydra@nacalezycie.org