CO ZYSKUJE WOLONTARIUSZ?

Pomimo tego, że wolontariusz świadczy pracę nieodpłatnie, to z pracy wolontariusza można czerpać całkiem spore korzyści:

 • zaświadczenie o odbytym pozytywnym wolontariacie (przydatne często na studiach i w pracy zawodowej),
 • bezpieczne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,
 • wykorzystanie własnej energii w sposób mądry i wartościowy,
 • możliwość pogłębiania wiedzy, poszerzenia horyzontów i doświadczeń życiowych,
 • możliwość samorealizacji,
 • sprawdzenie swoich umiejętności i talentu,
 • ukształtowanie prawego charakteru i zdrowej osobowości,
 • zdobycie nowych, przydatnych w życiu umiejętności,
 • nabieranie wprawy w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi,
 • nauka współpracy i współdziałania z innymi w grupie dzieci i we współpracy ze starszymi,
 • możliwość rozwijania wrażliwości i empatii,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny,
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • nauka odpowiedzialności,
 • poznanie tajników myślenia strategicznego, planowania i zarządzania czasem,
 • poczucie, że jest się ważnym i potrzebnym,
 • odczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy,
 • przeżycie radości wynikającej z okazywania i otrzymywania dobra,
 • możliwość sprawdzenia się w działaniu,
 • poćwiczenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.