INNE UWAGI

Świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”, ale nie jest to praca w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wolontariusz nie jest więc pracownikiem. Są jeszcze dwie istotne różnice:

  • wolontariusz za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia;
  • wolontariusz podpisuje porozumienie o współpracy, a nie umowę o pracę.

Okres wykonywania świadczeń przez wolontariusza nie liczy się do stażu pracy. Nie wpływa również na uprawnienia pracownicze. Nie można więc okresu wolontariatu wliczyć do okresów składkowych lub nieskładkowych, co w efekcie nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty, czy emerytury ani tym bardziej na wysokość obu tych świadczeń.

Praktyki studenckie nie są wolontariatem. Wolontariat zakłada dobrowolność działania. Praktyki studenckie zaś są formą zdobywania praktycznej wiedzy związanej z kierunkiem studiów. Ich odbycie jest obowiązkiem studenta, a więc praktyka studencka, choć bezpłatna – nie jest dobrowolna i nie jest wolontariatem.