PODSTAWOWE ZADANIA WOLONTARIUSZY

Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz osób starszych w ich rozwoju oraz wspieranie programu realizowanego w danym projekcie. Wolontariusz winien być otwarty i chętny do dzielenia się bogactwem swojej osobowości i otaczania uczestników opieką.

Wolontariusz powinien umieć określić swoje możliwości pomocy i wybrać kierunek swojej pracy. Powinien to zrobić po konsultacji z opiekunem uwzględniając swoje możliwości i potencjał.

Powierzone wolontariuszom zadania realizowane są zgodnie z wybranym kierunkiem działań:

  • jako wychowawca,
  • jako pomoc wychowawcy,
  • jako korepetytor,
  • jako animator i organizator czasu wolnego,
  • jako asystent i wsparcie wychowawcy we wszelkich działaniach.

Osoba decydująca się na wolontariat powinna:

  • rozważyć rodzaj i formę działań, jakie ją interesują zgodnie z obowiązującymi profilami wolontariusza,
  • zastanowić się, czy w natłoku zajęć, znajdzie jeszcze czas na dodatkowe obowiązki,
  • sprecyzować ile swojego wolnego czasu może poświęcić dla innych,
  • wypełnić podanie-formularz zgłoszeniowy.

Ważne jest, aby określony wolontariusz realizował zadania w zadeklarowanych czasie.