20.11.2018 r. Spotkanie Patriotyczne płk. Witolda Lisowskiego z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie

W dniu 20 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w ramach projektu pn. „Spotkania Patriotyczne” finansowanego i organizowanego w całości przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie” odbyło się spotkanie z  Panem płk. dr hab. Witoldem Lisowskim – historykiem, poetą, byłym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i prezesem Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, harcerzem, a także uczestnikiem powstania warszawskiego. Pan płk. Witold Lisowski został uhonorowany medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Wielkim Św. Stanisława, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim  Krzyżem Powstańczym i Wojennym  Krzyżem Harcerskim. Tematem spotkania była obrona polskości …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn. „Piknik Niepodległościowy” współfinansowanego ze środków Powiatu Otwockiego oraz prywatnych firm

Wydarzenie odbyło się 29.09.2018 roku w Józefowie przy al. Przyszłości 8, u Braci Franciszkanów. Piknik Niepodległościowy współfinansowany był ze środków Powiatu Otwockiego oraz ze środków firm prywatnych m.in. Executive Education Center Spółka z o.o. Państwo Wioletta i Radek Koszewscy, którzy pokryli koszty transportu chóru; F.U.H. Holdmar Sławomir Szymański, która dostarczyła samochód do pokazu pirotechnicznego; Kwiaciarni pod Akacją w Józefowie, która przygotowała i przekazała piękny bukiet kwiatów, który został złożony pod pomnikiem Łączniczki. Piknik skierowany był do mieszkańców Józefowa i okolic, przyjaciół stowarzyszenia, uczestników wypoczynku letniego „Akcja Lato” 2018, a przede wszystkim dzieci i młodzieży z domów dziecka. Honorowymi gośćmi byli: …

-> więcej

Opłaty za udział w wypoczynku – dofinansowanie Państwa

Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala jego organizator (art. 92f ustawy). Państwo w budżetach wojewodów corocznie zabezpiecza środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundusze te są przekazywane organizatorom w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych przez kuratoria oświaty. Oferenci zobowiązują się do przyznania w rekrutacji pierwszeństwa uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w art.92b ustawy. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków z budżetu państwa mają dzieci i młodzież: 1) objęte pieczą zastępczą; 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci; samotnie wychowywane; 3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem …

-> więcej

Bagaż dobrze przemyślany

W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za ciężki, ponieważ nie zawsze znajdzie się osoba mogąca pomóc w przeniesieniu bagażu np. z autokaru do pokoju. Najlepiej aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak podręczny. Zaleca się, aby w sezonie zimowym w przypadku wyjazdów o charakterze sportowym dobierać sprzęt (narty, snowboard) do wzrostu, wagi i umiejętności młodego człowieka. Trudno obciążać tego typu obowiązkiem trenera prowadzącego zajęcia w czasie obozu, bo musi on przecież poświęcać czas na opiekę nad wszystkimi uczestnikami wyjazdu. Ma to również …

-> więcej