Podsumowanie projektu pn. „Piknik Niepodległościowy” współfinansowanego ze środków Powiatu Otwockiego oraz prywatnych firm

Wydarzenie odbyło się 29.09.2018 roku w Józefowie przy al. Przyszłości 8, u Braci Franciszkanów. Piknik Niepodległościowy współfinansowany był ze środków Powiatu Otwockiego oraz ze środków firm prywatnych m.in. Executive Education Center Spółka z o.o. Państwo Wioletta i Radek Koszewscy, którzy pokryli koszty transportu chóru; F.U.H. Holdmar Sławomir Szymański, która dostarczyła samochód do pokazu pirotechnicznego; Kwiaciarni pod Akacją w Józefowie, która przygotowała i przekazała piękny bukiet kwiatów, który został złożony pod pomnikiem Łączniczki.

Piknik skierowany był do mieszkańców Józefowa i okolic, przyjaciół stowarzyszenia, uczestników wypoczynku letniego „Akcja Lato” 2018, a przede wszystkim dzieci i młodzieży z domów dziecka.

Honorowymi gośćmi byli: V-ce Starosta Powiatu Otwockiego Paweł Rupniewski; Z-ca Burmistrza Miasta Józefów Pan Marek Banaszek; Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Pan Paweł Kołodziej; V-ce Przewodnicząca Rady Miasta Pani Marianna Jakubowska; Dowódca Patrolu Saperskiego z Siedlec; Dowódca Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcyjnej Tadeusz Kucharski; OSP dh Łukasz Zaczek oraz dh Antonii Firląg.

Gospodarzami wydarzenia byli Bracia Mniejsi – Franciszkanie.

Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą za obrońców ojczyzny. Następnie odbył się koncert chóru dziecięcego grupy rekonstrukcyjno-historycznej „Żołnierze września 1939 garnizonu Dęblin” oraz spotkanie z płk. doc dr hab. Witoldem Lisowskim historykiem, byłym dyrektorem muzeum wojska polskiego, prezesem Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, sprawiedliwym wśród narodów świata.

Po części oficjalnej uczestnicy pikniku mogli skorzystać z darmowych atrakcji: pokazu pierwszej pomocy oraz pokazu pirotechnicznego z gaszeniem i cięciem samochodu przeprowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną Józefów, zajęć zorganizowanych przez saperów przy wykorzystaniu sprzętu do wykrywania min, grochówki, grilla, popcornu, waty cukrowej, ogniska przy, którym przybyłe rodziny oraz dzieci i młodzież mogły w przyjaznej atmosferze spędzić czas, porozmawiać.

Dziękujemy wszystkim osobom za pomoc przy organizacji wydarzenia i udział w Pikniku Niepodległościowym.

„Ku wiecznej chwale poległych Powstańców”.