Podsumowanie projektu pn.”Program Wzmacniania Rodziny” dofinansowany przez Tesco

Projekt pn.: „Program Wzmacniania Rodziny” zrealizowany został w terminie 19 sierpnia – 08 grudnia 2019 r. w ramach VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez TescoPolska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w Warszawie w dniu 01.08.2019 roku.

W projekcie wzięło udział 12 rodzin, w tym 37 osób oraz 14 wolontariuszy. W ramach projektu odbyło się 7 spotkań. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

Celem programu było przygotowanie zarówno rodziców jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną.
Przepracowanie całości materiału w kolejnych sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) miały pozwolić uczestnikom spotkań na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny na miarę możliwości i uwarunkowań społecznych.

Badanie ankietowe przeprowadzone po zrealizowaniu Programu Wzmacniania Rodziny pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, że realizacja projektu przyniosła oczekiwane rezultaty – cele zostały zrealizowane w pełni.

W celu obejrzenia dokumentacji zdjęciowej zapraszamy do Galerii – Program Wzmacniania Rodzin 10-14 Tesco 2019 Warszawa

Więcej na temat Programu Wzmacniania Rodziny mogą Państwo przeczytać tutaj: https://nacalezycie.org/program-wzmacniania-rodziny/ Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach PWR realizowanych przez naszą organizację.