Jesteśmy silnymi rodzinami, w których dbamy o siebie oraz mile spędzamy wspólny czas

Program Wzmacniania Rodziny PWR 10 – 14

W ramach innowacyjnych metod wsparcia dziecka i rodziny zachęcamy Państwa do udziału w Programie Wzmacniania Rodziny, który posiada rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomonii, PARPA i Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”. PWR 10 – 14 to esencja metod i form przyjętych w procesie edukacyjno – korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa.

Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w kolejnych sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) pozwoliło uczestnikom spotkań na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny na miarę możliwości i uwarunkowań społecznych

Program stanowi formę warsztatów, które przebiegać będą w procesie grupowym poprzez zajęcia raz w tygodniu z rodzicami/opiekunami i ich dzieckiem/dziećmi w ciągu 2 – godzin zegarowych. Pierwsze godziny zajęć prowadzone będą oddzielnie z rodzicami/opiekunami i z dziećmi – w dwóch niezależnych grupach. Kolejne godziny (druga godzina spotkań) uczestnicy pracować będą wspólnie. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez 3 lub 4 osoby posiadające uprawnienia Edukatora rodzinnego uzyskane w trakcie szkolenia specjalistycznego w Fundacji Maraton.

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie kilku rodzin, w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Tematyka zajęć:

Sesje dla rodziców:

 • Miłość i granice.
 • Ustalanie zasad domowych.
 • Promowanie dobrego zachowania.
 • Wyciąganie konsekwencji.
 • Budowanie mostów.
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

 • Cele i marzenia.
 • Docenić rodziców.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Przestrzeganie zasad.
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą.
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

 • Wspieranie celów i marzeń.
 • Docenić członków rodziny.
 • Narady rodzinne.
 • Zrozumieć wartości rodzinne.
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.
 • Rodzina a presja rówieśnicza.
 • Podsumowanie.

Terminy i godziny: do uzgodnienia
Miejsce: do uzgodnienia
Koszt: od uzgodnienia