Sprawdź gdzie i jaka pomoc uchodźcom z Ukrainy jest potrzebna!

Decyzją MSWiA udział NGO w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.

Komitet ds. Pożytku Publicznego w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a instytucjami koordynującymi w poszczególnych częściach Polski wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – będzie regularnie wysyłał newsletter z bieżącą listą najpilniejszych potrzeb w każdym z województw.

Przypominamy, że kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu aby nie blokować linii telefonicznych. W innym przypadku prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl.

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Klikając poniższy link zostaniesz przekierowany do serwisu gov.pl, artykułu w którym na samym dole w MATERIAŁACH znajduje się plik z aktualną bazą pomocy:

TUTAJ SPRAWDZISZ GDZIE I JAKA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY JEST POTRZEBNA!

Wiele osób piszę do Nas! Pytacie jak Nas wesprzeć i Nam pomóc! Obecnie jest duże poruszenie w społeczeństwie i otwartość serca na drugiego człowieka. Bardzo cieszymy się, że jest tyle dobry ludzi! Dziękujemy Wam za to co robicie.

My obecnie wspieramy rodziny kupując i przekazując produkty pierwszej potrzeby oraz zbieramy fundusze na wypoczynek letni dla dzieci uchodźców oraz z domów dziecka.

Chcesz więcej dowiedzieć się!

Źródło: https://www.gov.pl/web/pozytek/sprawdz-gdzie-i-jaka-pomoc-uchodzcom-z-ukrainy-jest-potrzebna (dostęp 25.03.2022 r.)