Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice?

Na czym polega warsztat?

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą „bez klapsa”, a raczej z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Spotkania odbywają się w gronie kilkorga rodziców. Prowadzimy zajęcia metodą warsztatową, wykorzystujemy rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, bazujemy na osobistych doświadczeniach.

Pokazujemy jak wyznaczać dziecku granice, jak zrozumieć potrzeby i emocje dziecka.  Uczymy jak zastąpić karanie dzieci  konsekwencjami wynikającymi z ich zachowania . Kładziemy nacisk na rozwijanie zachowań asertywnych w relacjach z dziećmi  a tym samym skupiamy się na potrzebach  rodzica . Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do  ćwiczenia nowych umiejętności.

Poruszamy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa wobec dzieci. Poruszamy wpływ innych metod wychowawczych negatywnie wpływających na rozwój dziecka. Przedstawiamy sposoby  radzenia sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy).

Ważne jest dla nas wyznaczanie granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań. Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do  ćwiczenia nowych umiejętności.

Jakie korzyści mają rodzice uczestniczący w warsztatach?

  • zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania klapsów i innych niekonstruktywnych metod wychowawczych wobec dziecka;
  •  wzrost świadomości własnego zachowania i własnych emocji wynikających z zachowania dzieci
  • poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi negatywnymi uczuciami i myślami w tym rozmowy  z wykorzystaniem „komunikatu Ja”
  •  Zwiększenie wiedzy na temat zachowania asertywnego wobec dzieci z wykorzystaniem konsekwencji w wychowaniu
  • poznanie alternatywnych metod wychowawczych służących zachęcaniu dziecka do współpracy
  • wsparcie i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.

Terminy i godziny: do uzgodnienia
Miejsce: do uzgodnienia
Koszt: od uzgodnienia