Warsztaty Umiejętności Społecznych dla Rodziców i Opiekunów w ramach II edycji programu pn. „Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na Warsztaty umiejętności społecznych rodziców/opiekunów w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja w terminie: 21.03; 28.03; 11.04 oraz 18.04.2021 r. godz. 11:00 – 13:00. Zajęcia odbywają się on-line programem wykorzystywanym będzie Zoom.

Podczas warsztatów uczestnicy zwiększą wiedzę na temat zasad współpracy z instytucjami pomocowymi, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać własne zasoby do poprawy sytuacji osobistej i rodzinnej, nabędą podstawowe umiejętności radzenia sobie z konfliktem poprzez mediacje.

 

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org