Warsztaty umiejętności wychowawczych – Bez Klapsa w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów – Bez Klapsa w ramach zadania publicznego pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Realizacja w terminie: 17.04; 24.04; 08.05; 15.05; 25.05 oraz 29.05.2021 r.  w godz. 11:00 – 13:00. Warsztaty prowadzone przez specjalistę. Zajęcia będą realizowane on-line za pomocą programu Zoom.

Warsztaty to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub opiekunów, rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć nabędą wiedzę jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własnych.

 

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org