Warsztaty umiejętności wychowawczych – PWR w ramach II edycji programu pn. “Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych – Program Wzmacniania Rodziny w ramach zadania publicznego pn. „W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin”.

Realizacja w terminie: 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09 oraz 30.09.2021 r. Warsztaty prowadzone przez specjalistów. Zajęcia mogą być realizowane on-line za pomocą m.in.: programu zoom.

Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) pozwoli uczestnikom spotkań na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny oraz uwarunkowań społecznych.

 

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org