I. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

 • STATUT
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
 • POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

II. DOKUMENTY KLUBY AKTYWNOŚCI

 • REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO DZIECKA „KAD”
 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA „KAD”
 • REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO RODZICA „KAR”
 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA „KAR”
 • REGULAMIN AKTYWNEGO SENIORA „KAS”
 • DEKLARACJA „KAS”
 • REGULAMIN AKTYWNEGO
 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

III. DOKUMENTY WYPOCZYNEK

 • REGULAMIN OBOZU LATO
 • WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA NA OBOZIE LETNIM
 • REGULAMIN OBOZU ZIMA
 • WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA NA OBOZIE ZIMOWYM
 • KARTA KWALIFIKACYJNA
 • REGULAMIN POBYTU OPIEKUNA NA TERENIE OŚRODKA
 • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
 • UPOWAŻNIENIE DO ODWIEDZIN DZIECKA
 • UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA