I. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

STATUT
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

 

 

 

 

II. DOKUMENTY KLUBY AKTYWNOŚCI

REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO DZIECKA “KAD”
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA “KAD”
REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO RODZICA “KAR”
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA “KAR”
REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO SENIORA “KAS”
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA “KAS”

 

 

 

 

 

III. DOKUMENTY WYPOCZYNEK

REGULAMIN OBOZU LATO
WZÓR UMOWA UCZESTNICTWA NA OBOZIE ZIMOWYM
REGULAMIN OBOZU ZIMA
KARTA KWALIFIKACYJNA
REGULAMIN POBYTU OPIEKUNA NA TERENIE OŚRODKA
REGULAMIN DOSTARCZENIA DZIECKA NA OBÓZ

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
UPOWAŻNIENIE DO ODWIEDZIN DZIECKA
UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA

 

 

 

 

 

IV. DOKUMENTY PROGRAM MOTYWACYJNY

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
INFORMACJA O ODZNAKACH
ODZNAKI DOSTĘPNE NA OBOZACH LETNICH
ODZNAKI DOSTĘPNE NA OBOZACH ZIMOWYCH
ODZNAKI DOSTĘPNE NA ZAJĘCIACH W KLUBACH: “KAD”, “KAR”, “KAS”

 

 

 

 

 

 

V. INNE ZWIĄZANE Z COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA COVID-19
REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19
REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU PRZEZ UCZESTNIKÓW NA OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19