DOKUMENTY

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW “COOKIES”

II. DOKUMENTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY BENEFICJENCI
 3. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOLONTARIUSZE

III. REGULAMIN SKLEPU

IV. DOKUMENTY WYPOCZYNEK

 1. REGULAMIN ORGANIZACJI OBOZU
 2. REGULAMIN OBOZU ZIMA
 3. REGULAMIN OBOZU LATO
 4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 5. KARTA KWALIFIKACYJNA
 6. REGULAMIN POBYTU UCZESTNIKA NA OBOZIE
 7. UMOWA Z BENEFICJENTEM NA ORGANIZACJĘ OBOZU
 8. REGULAMIN DOSTARCZENIA DZIECKA NA OBÓZ
 9. REGULAMIN POBYTU RODZICA NA OBOZIE
 10. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
 11. UPOWAŻNIENIE DO ODWIEDZIN DZIECKA
 12. UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA

V. DOKUMENTY PROGRAM MOTYWACYJNY

 1. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
 2. TABELA ODZNAK
  • TABELA ODZNAK DOSTĘPNYCH NA OBOZACH LETNICH
  • TABELA ODZNAK DOSTĘPNYCH NA OBOZACH ZIMOWYCH
  • TABELE ODZNAK DOSTĘPNYCH NA ZAJĘCIACH W KLUBACH: “KAS”, “KAR”, “KAD”

VI. DOKUMENTY KLUBY AKTYWNOŚCI

 1. REGULAMIN  KLUBU AKTYWNOŚCI SENIORA “KAS”
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA “KAS”
 2. REGULAMIN KLUBU AKTYWNOŚCI RODZICA “KAR”
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA “KAR”
 3. REGULAMIN KLUBU AKTYWNOŚCI DZIECKA “KAD”
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA “KAD”