I. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

STATUT
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

 

 

II. DOKUMENTY KLUBY AKTYWNOŚCI

REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO DZIECKA „KAD”
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA „KAD”
REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO RODZICA „KAR”
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA „KAR”
REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO SENIORA „KAS”
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA „KAS”

 

 

 

 

III. DOKUMENTY WYPOCZYNEK

REGULAMIN OBOZU LATO
WZÓR UMOWA UCZESTNICTWA NA OBOZIE ZIMOWYM
REGULAMIN OBOZU ZIMA
KARTA KWALIFIKACYJNA
REGULAMIN POBYTU OPIEKUNA NA TERENIE OŚRODKA
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
UPOWAŻNIENIE DO ODWIEDZIN DZIECKA
UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA

 

 

 

 

IV. INNE