WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE REKREACYJNO – SPORTOWYM Z ELEMENTAMI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH ‘SARNÓWEK 2018’

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE REKREACYJNO – SPORTOWYM Z ELEMENTAMI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH ‘SARNÓWEK 2018’ ZAWARCIE UMOWY Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z zgłoszeniem online oraz Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku stanowią Umowę uczestnictwa w Obozie Rekreacyjno – Sportowym z Elementami Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych organizowanym przez: Stowarzyszenie Na Całe Życie z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Godebskiego 67. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, wysłaniu zgłoszenia online oraz wpłaceniu bezzwrotnego zadatku w wysokości ustalonej przez Organizatora. W letnich Obozach Rekreacyjno – Sportowych może uczestniczyć każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat za zgodą prawnych opiekunów, … -> dalej

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NAD WODĄ

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą: Pływamy tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych. Jeśli źle się poczujecie – wychodzimy z wody. Widząc coś niepokojącego w wodzie – wzywamy dorosłych. Nie wolno podpływać bezpośrednio do tonącego. Tonącemu zawsze podajemy przedmiot utrzymujący się na wodzie. Zawsze kąp się w grupie. W wodzie to tonący jest zawsze silniejszy. Na łódce, kajaku, motorówce używaj kamizelki ratunkowej. Pamiętajcie: Nie wolno samodzielnie, bez wsparcia podejmować akcji ratowniczych w wodzie. Przestrzegaj żelaznych zasad! nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu posiłku, nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem, nigdy nie skacz ( zwłaszcza na głowę ) do … -> dalej

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WYPOCZYNKU – DOFINANSOWANIE PAŃSTWA

Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala jego organizator (art. 92f ustawy). Państwo w budżetach wojewodów corocznie zabezpiecza środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundusze te są przekazywane organizatorom w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych przez kuratoria oświaty. Oferenci zobowiązują się do przyznania w rekrutacji pierwszeństwa uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w art.92b ustawy. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków z budżetu państwa mają dzieci i młodzież: 1) objęte pieczą zastępczą; 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci; samotnie wychowywane; 3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem … -> dalej

BAGAŻ DOBRZE PRZEMYŚLANY

W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za ciężki, ponieważ nie zawsze znajdzie się osoba mogąca pomóc w przeniesieniu bagażu np. z autokaru do pokoju. Najlepiej aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak podręczny. Zaleca się, aby w sezonie zimowym w przypadku wyjazdów o charakterze sportowym dobierać sprzęt (narty, snowboard) do wzrostu, wagi i umiejętności młodego człowieka. Trudno obciążać tego typu obowiązkiem trenera prowadzącego zajęcia w czasie obozu, bo musi on przecież poświęcać czas na opiekę nad wszystkimi uczestnikami wyjazdu. Ma to również … -> dalej

CO PRZEKAZAĆ DZIECKU, ABY CZUŁO SIĘ BEZPIECZNE I ZADOWOLONE?

Mamy tu oczywiście na myśli przygotowanie małych dzieci, zwłaszcza tych, które po raz pierwszy wyjeżdżają bez rodziców lub nieczęsto spędzają czas na koloniach czy obozie. W przypadku starszej młodzieży rodzice czy opiekunowie mogą służyć tylko dobrą i przyjacielską radą. Przebywanie poza domem i znanym otoczeniem może w małym dziecku wywołać reakcję emocjonalną, dlatego dobrze jest uprzedzić je, że chwile tęsknoty są rzeczą normalną i szybko mijają. Aby jednak dobrze przygotować małego człowieka pod względem psychicznym, trzeba przekazać mu jak najwięcej prawdziwych informacji o życiu na kolonii czy obozie, np. opowiedzieć, jak wygląda dzień, jak przebiegają posiłki i kiedy jest czas … -> dalej