27.01 – 02.02.2019 OBÓZ ZIMOWY ZAKOPANE

OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY Z ELEMENTAMI NARCIARSTWA I SNOWBOARDU W ZAKOPANEM TERMIN OBOZU: 27.01 – 02.02.2019 r. – kod imprezy – OF/OZ/01/PL/N49.32372/E19.98678/2019/SNCŻ CZAS TRWANIA: 7 dni DLA KOGO: dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat (uczestnicy podzieleni na 4 grupy wiekowe) LOKALIZACJA: Dom Wypoczynkowy “Zakopianka”, 34-500 Zakopane ul. Harenda – Ustup 9a KOSZT: 1480 pln OPIS: 7 wyjątkowych dni spędzonych z malowniczym krajobrazem z rwącą rzeką, pięknymi lasami, oraz szlakami turystycznymi. 100% mocy i aktywności. Niezapomniane wspomnienia ze stoku, gdzie kształtujemy charakter i umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Po wysiłku relaks w aquaparku. Świetna opcja dla osób spragnionych mocnych wrażeń, kochających narciarstwo i snowboard. … -> dalej

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE REKREACYJNO – SPORTOWYM Z ELEMENTAMI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH ‘SARNÓWEK 2018’

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE REKREACYJNO – SPORTOWYM Z ELEMENTAMI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH ‘SARNÓWEK 2018’ ZAWARCIE UMOWY Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z zgłoszeniem online oraz Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku stanowią Umowę uczestnictwa w Obozie Rekreacyjno – Sportowym z Elementami Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych organizowanym przez: Stowarzyszenie Na Całe Życie z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Godebskiego 67. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, wysłaniu zgłoszenia online oraz wpłaceniu bezzwrotnego zadatku w wysokości ustalonej przez Organizatora. W letnich Obozach Rekreacyjno – Sportowych może uczestniczyć każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat za zgodą prawnych opiekunów, … -> dalej

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NAD WODĄ

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą: Pływamy tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych. Jeśli źle się poczujecie – wychodzimy z wody. Widząc coś niepokojącego w wodzie – wzywamy dorosłych. Nie wolno podpływać bezpośrednio do tonącego. Tonącemu zawsze podajemy przedmiot utrzymujący się na wodzie. Zawsze kąp się w grupie. W wodzie to tonący jest zawsze silniejszy. Na łódce, kajaku, motorówce używaj kamizelki ratunkowej. Pamiętajcie: Nie wolno samodzielnie, bez wsparcia podejmować akcji ratowniczych w wodzie. Przestrzegaj żelaznych zasad! nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu posiłku, nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem, nigdy nie skacz ( zwłaszcza na głowę ) do … -> dalej

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WYPOCZYNKU – DOFINANSOWANIE PAŃSTWA

Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala jego organizator (art. 92f ustawy). Państwo w budżetach wojewodów corocznie zabezpiecza środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundusze te są przekazywane organizatorom w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych przez kuratoria oświaty. Oferenci zobowiązują się do przyznania w rekrutacji pierwszeństwa uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w art.92b ustawy. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków z budżetu państwa mają dzieci i młodzież: 1) objęte pieczą zastępczą; 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci; samotnie wychowywane; 3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem … -> dalej

BAGAŻ DOBRZE PRZEMYŚLANY

W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za ciężki, ponieważ nie zawsze znajdzie się osoba mogąca pomóc w przeniesieniu bagażu np. z autokaru do pokoju. Najlepiej aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak podręczny. Zaleca się, aby w sezonie zimowym w przypadku wyjazdów o charakterze sportowym dobierać sprzęt (narty, snowboard) do wzrostu, wagi i umiejętności młodego człowieka. Trudno obciążać tego typu obowiązkiem trenera prowadzącego zajęcia w czasie obozu, bo musi on przecież poświęcać czas na opiekę nad wszystkimi uczestnikami wyjazdu. Ma to również … -> dalej