W latach 2022 – 2025 planujemy realizację obozów letnich również dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Widzimy ogromne zapotrzebowanie na pomoc również w tym zakresie. Chcemy dać dzieciom bezpieczną przestrzeń do wypoczynku, a ich rodzicom czas na spokojne organizowanie nowej rzeczywistości w jakiej zostali osadzeni. Dlatego przygotowaliśmy program Mobilnego Centrum Wypoczynku i Rozwoju oraz będziemy kontynuować program Poznaj Swojego Sąsiada.

W roku 2022 w ramach projektów: Akcja Lato; Akcja Regeneracja oraz Poznaj Swojego Sąsiada przygotowaliśmy programy (scenariusze), tak aby każde dziecko znalazło coś dla siebie. Uczestnicy wyjazdów będą mogli wybrać jeden z głównych bloków zajęciowych: motocross, survival oraz pływanie na deskach SUP. Poza tym nie zabraknie szeregu zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć edukacyjnych, pieszych wycieczek, wieczornych atrakcji takich jak ognisko czy dyskoteka, rejsu motorówką, spotkań integracyjnych. Program realizowany będzie w Ogrodnikach. Jest to wieś położona w okolicach Elbląga, a miejsce te znane jest pod nazwą Jelenia Dolina. Na prywatnym terenie gdzie rozbite będzie obozowisko znajduje się profesjonalny tor, na których możliwe jest uprawianie trzech dyscyplin: motocross, superenduro i enduro. Gospodarstwo Jelenia Dolina rozciąga się na zadrzewionym terenie w niedalekiej odległości od jezior i Zalewu Wiślanego co tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć survivalowych czy doskonalenia umiejętności pływania na deskach SUP.

Z doświadczenia wiemy, że wyjazd dzieci i wypoczynek w atmosferze przyjaźni, zrozumienia, w prawidłowo funkcjonującej grupie sprzyja odzyskaniu własnej wartości, nauce podejmowania prawidłowych decyzji i wyborów. Podczas turnusu zajęcia będą odbywały się również w grupach. Dzięki takiej formie pracy dzieci uczą się działania w zespole, uwrażliwiają się na drugiego człowieka, występuje różnorodność talentów, a co za tym idzie każdy może otrzymać zadania odpowiadające posiadanym kompetencjom. Podczas turnusów oferujemy dzieciom szeroką gamę aktywności, tak aby każdy uczestnik odnalazł swój azyl, w którym czuje się najlepiej, aby mógł rozwijać swoje pasje, umiejętności, aby czuł się akceptowany w grupie, czuł satysfakcję i chciał kontynuować rozwijanie swoich talentów po zakończonym obozie.

W tym roku poza takimi celami realizacji obozów jak wzmocnienie sprawności fizycznej; rozwinięcie kreatywności; uwrażliwienie i rozwijanie empatii będziemy kładli ogromny nacisk na integrację społeczną. Uczestnicy obozu będą przydzieleni do mieszanych grup: wychowankowie domów dziecka z dziećmi pochodzącymi z Ukrainy jak i z dziećmi z pełnych rodzin. Dzięki zajęciom integracyjnym dzieci z różnych grup społecznych będą mogły lepiej się poznać, zrozumieć potrzeby i funkcjonowanie ludzi w zróżnicowanym społeczeństwie, nauczyć się współpracy oraz wyzbyć się uprzedzeń. Ma to zaowocować większą wrażliwością społeczną szczególnie na grupy mniej uprzywilejowane.

Każdy kto chciałby wesprzeć Stowarzyszenie, a przekładając to na realne działania – umożliwić wyjazd dziecka na obóz, który poza rekreacyjną stroną, posiada również wychowawczo-terapeutyczny aspekt, może dokonać darowizny. Każda wpłata to nieoceniona pomoc i cegiełka do budowania lepszego jutra osób, wymagających wsparcia.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Na Całe Życie

ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów

BNP Paribas nr rach.: PL 88 1750 0012 0000 0000 3842 6718

W tytule: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Na Całe Życie

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za darowizny przekazywane na cele statutowe Stowarzyszenia.

Obecnie prowadzimy zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo wychowawczych oraz cudzoziemskiej.


Informujemy, że każdego obywatela polski, który wspiera Stowarzyszenie poprzez dokonanie darowizny przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania. Każdą darowiznę możesz odliczyć od podatku dochodowego zgodnie z ustawą:

  • Podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT).
  • Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu

(art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Stowarzyszenia lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Stowarzyszenia o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Jednocześnie odliczenie darowizny nie jest możliwe, jeżeli wartość przekazanej darowizny w postaci produktów spożywczych (określonych w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług) została uprzednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (art. 26 ust. 6f ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1k ustawy o CIT).