Szanowni Państwo, informujemy, że osobą wspierającym Stowarzyszenie poprzez dokonanie darowizny przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania.

Stowarzyszenie Na Całe Życie, ogólnie ujmując, ma na celu poprawę życia głównie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin z pieczy zastępczej i rodzin borykających się z wykluczeniem społecznym.

Projekty, które realizuje Stowarzyszenie, głównie dofinansowane są ze środków m.st. Warszawy oraz Wojewody Mazowieckiego. Część z nich musi być częściowo odpłatna, m.in. wyjścia kulturalne, obozy letnie, czy zimowe. Bez tych wpłat nie byłoby możliwe zrealizowania wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży, którym ta forma spędzenia wolnego czasu jest wyjątkowo potrzebna. Jednak często mimo dofinansowań, ceny obozów (i tak dużo poniżej cen komercyjnych) są ponad możliwości dyrektorów placówek.

Każdy kto chciałby wesprzeć Stowarzyszenie, a przekładając to na realne działania – umożliwić wyjazd dziecka na obóz, który poza rekreacyjną stroną, posiada również wychowawczo-terapeutyczny aspekt, może dokonać darowizny. Każda wpłata to nieoceniona pomoc i cegiełka do budowania lepszego jutra osób, wymagających wsparcia.

Dane do przelewu: Stowarzyszenie „Na Całe Życie”, 05-420 Józefów, ul. Godebskiego 67, BNP Paribas nr rach.: 88 1750 0012 0000 0000 3842 6718 W tytule: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Na Całe Życie

Każdą darowiznę możesz odliczyć od podatku dochodowego zgodnie z ustawą:

  • Podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT).
  • Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu
    (art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Stowarzyszenia lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Stowarzyszenia o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Jednocześnie odliczenie darowizny nie jest możliwe, jeżeli wartość przekazanej darowizny w postaci produktów spożywczych (określonych w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług) została uprzednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (art. 26 ust. 6f ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1k ustawy o CIT).

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za darowizny przekazywane na cele statutowe Stowarzyszenia.