Klub Aktywnego Seniora „KAS” – to miejsce dla osób, które nadal są pełne pasji i zaangażowania. Każdy aktywny senior znajdzie tutaj bogatą ofertę zajęć, która zapełni mu wolny czas.

Do KAS mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w KAS. Działalność KAS finansowana jest ze środków własnych, wpłat dobrowolnych członków i innych źródeł. Uczestnictwo w zajęciach KAS jest dobrowolne. Zajęcia są płatne i bezpłatne, więcej informacji w Regulaminie