Mobilne Centrum Wypoczynku i Rozwoju

Projekt mający na celu stworzenie mobilnego centrum kształcenia młodego człowieka. W Mobilnym Centrum Wypoczynku i Rozwoju będziemy organizować wyjazdy połączone z kształceniem młodych osób w różnych częściach Polski, a w przyszłości mamy nadzieję, że również świata. Pragniemy pomagać w procesie usamodzielniania (tak jak czynimy to do tej pory) młodzieży z różnych grup społecznych. Chcemy dawać możliwość zdobywania nowych umiejętności, rozwijania kompetencji, budowania pewności siebie w poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia, poszanowania. Poszerzanie horyzontu poprzez poznawanie nowych kultur, zawodów, nowe sytuacje zmuszające do wychodzenie poza strefę komfortu aby pobudzić kreatywność, integrowania swoich umiejętności i doświadczeń w celu tworzenia nowych rozwiązań – lepszych, innowacyjnych. …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn. „Dla Rodziny” – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny dofinansowano przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Zadanie publiczne realizowane było od: 2020-06-23 do: 2020-12-31 na podstawie umowy 26/MCPS/09/2020/B/PZ. Partnerem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez wykonanie zamierzonych działań. Dzięki dobrze przeprowadzonej kampanii promocyjnej, a w jej konsekwencji rekrutacji rodzin, w projekcie w 2020 roku wzięło udział 20 rodzin, które były gotowe do podjęcia działań prowadzących do poprawy sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej. Ogółem w zadaniu brało udział 20 osób dorosłych oraz 30 dzieci. Uczestnicy skorzystali z działań: konsultacji indywidualnych w formie coachingu rodzinnego, konsultacji indywidualnych psychologicznych dzieci i młodzieży, warsztatów umiejętności społecznych dla rodziców/opiekunów, konsultacji indywidualnych pedagogicznych, warsztatów …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn. „Wypoczynek dzieci z Gminy Michałowice” sfinansowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Stowarzyszenie Na Całe Życie zrealizowało turnus edukacyjno-rekreacyjno-sportowy dla 43 dzieci z Gminy Michałowice w terminie 6.08 – 16.08.2020 r. tj. 11 dni pobytu, 10 noclegów według umowy nr 022.53.2020. W tym samym czasie realizowane było zadanie o identycznym programie dla kolejnej grupy 50 uczestników z Warszawy oraz Kalisza. Obóz odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej, Piaski. Ośrodek ten mieści się na samym końcu zielonej Mierzei Wiślanej. Od północy 400 m do wód Morza Bałtyckiego, od południa w pierwszej linii brzegowej Zalewu Wiślanego. Na terenie miejsca zakwaterowania znajdowała się wielofunkcyjna hala sportowa, sala warsztatowa, stołówka oraz pokój z …

-> więcej

Podsumowanie projektu pn.”Program Wzmacniania Rodziny” dofinansowany przez Tesco

Projekt pn.: „Program Wzmacniania Rodziny” zrealizowany został w terminie 19 sierpnia – 08 grudnia 2019 r. w ramach VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez TescoPolska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w Warszawie w dniu 01.08.2019 roku. W projekcie wzięło udział 12 rodzin, w tym 37 osób oraz 14 wolontariuszy. W ramach projektu odbyło się 7 spotkań. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Celem programu było przygotowanie zarówno rodziców jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie …

-> więcej