Ważne informacje w związku z koronawirusem w Polsce

W przypadku odwołania obozów z powodu pandemii, opiekunom przysługuje zwrot 100% wpłat

PROGRAM WZMACNIANIA RODZIN 10-14 TESCO 2019 – WARSZAWA