PROGRAM WZMACNIANIA RODZIN 10-14 TESCO 2019 – WARSZAWA