10 LAT STOWARZYSZENIA / PIKNIK SĄSIEDZKI NA RAKOWCU 2019 – WARSZAWA