Rekrutacja do III edycji projektu pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym pn. „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” realizowany w terminie: 01.01 – 30.11.2022 r.

Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych.

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numer tel. +48 790 554 430