Mazowiecki program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Stowarzyszenie „Na Całe Życie” serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe, które zajmują się poniższym zagadnieniem w ramach projektu współfinansowanego ze środków województwa mazowieckiego pn.: „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób chorujących psychicznie i osób w kryzysie, zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób w kryzysie oraz wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt składa się z trzech elementów:

 1. Kampania informacyjna mająca na celu destygmatyzację zaburzeń psychicznych oraz zmieniająca postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Wsparcie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub osób w kryzysie oraz ich rodzin poprzez realizację w okresie 01.06 – 31.12.2020 r.:
  1. Treningu umiejętności społecznych
  2. Indywidualnych konsultacji psychologiczne
  3. Indywidualnych konsultacji z coachem
  4. Usługi opiekuńcze dla rodzin
  5. Treningu doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy
  6. Warsztatu profilaktyki zdrowotnej
  7. Zajęć ruchowych
  8. Treningu autoprezentacji i wizażu
  9. Wyjść kulturalnych i integracyjnych
  10. Wyjazdu terapeutycznego dla rodzin
  11. Grupy wsparcia
 3. Realizacja bezpłatnego szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego z zakresu budowania systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres tematyczny szkolenia uwzględnia następujące:
  1. Identyfikacja potrzeb
  2. Opracowanie modelu wsparcia w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną trenera i uczestników, stan faktyczny oraz wiedzę pracowników pomocy społecznej
  3. Nabycie przez pracowników pomocy społecznej umiejętności motywowania klientów do skorzystania z utworzonego modelu.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do współpracy poprzez udział w wybranym obszarze m.in. w promocji kampanii informacyjnej, rekrutacji uczestników projektu oraz szkoleniu skierowanym do pracowników pomocy społecznej.

Zgłoszenia przyjmuje:

 • Anna Przybysz: e-mail: anna_przybysz@wp.eu , tel. +48 502 224 332
 • Tomasz Wydra tel. +48 506 043 484