O co pytać przed wyjazdem?

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży zazwyczaj zwołuje przed wyjazdem spotkanie, w trakcie którego rodzice i opiekunowie mogą:

 • poznać dokładny adres miejsca, w którym będzie przebywać dziecko oraz czas trwania obozu czy kolonii,
 • sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka,
 • dowiedzieć się, kim są kierownik wypoczynku oraz inni opiekunowie,
 • dostać kontakt do kierownika oraz do ośrodka (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem),
 • upewnić się, czy została zapewniona opieka medyczna,
 • sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (KL i NNW), w przypadku wyjazdów zimowych (narty, snowboard) ubezpieczenie adekwatne do sportów turystycznych wraz z opcją ratownictwa,
 • poznać warunki zakwaterowania (domki, namioty, ośrodek), zapytać o wyżywienie podczas pobytu,
 • poznać program kolonii lub obozu,
 • zażądać od organizatora listy rzeczy (zgodnie ze specyfiką obozu), które dziecko powinno zabrać z sobą,
 • ustalić kwestię posiadania i korzystania przez dziecko z telefonu komórkowego,
 • dowiedzieć się o zasadach korzystania z kieszonkowego, możliwości przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, mówić ewentualne terminy odwiedzin u dziecka pamiętać o powiadomieniu o chorobach i dolegliwościach dziecka, w przypadku, gdy dziecko przyjmuje leki, należy napisać informację z nazwami leków, częstotliwością ich podawania oraz ją podpisać,
 • poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort dziecka lub innych uczestników,
 • oddać organizatorowi dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz umowę indywidualną,
 • ustalić z kierownikiem wypoczynku sposób postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku.

W przypadku ratowania życia, udziela się natychmiastowej pomoc.

Materiał źródłowy: Edyta Kostrzewa, Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku [dostęp: czerwiec 2015] <https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf>.