Podsumowanie projektu pn. „Warszawski Klub Integracji” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt „Warszawski Klub Integracji” zrealizowany został w terminie 1.07.2016 – 31.12.2016 r. Dofinansowany był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności społecznej Osób starszych na lata 2014 – 2020.

Udział w nim wzięło 40 uczestników w wieku 60+, 32 wolontariuszy oraz 17 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia w ramach wsparcia edukacyjnego, zdrowotnego oraz integracyjnego dla seniorów. Miały również miejsce wyjścia kulturalne i wycieczki integracyjne.

Celem programu było m.in.: osiągnięcie u seniorów wzrostu zaradności życiowej, poprawa samopoczucia poprzez nabycie umiejętności autoprezentacji, podniesienie kompetencji cyfrowych, osłabienie poczucia wykluczenia społecznego, zdobycie wiedzy nt. profilaktyki zdrowotnej, poprawa kondycji fizycznej, wzrost wiedzy nt. właściwego odżywiania, pobudzenie zainteresowania nauką, osłabienie poczucia osamotnienia i wykluczenia.

Po zakończeniu zadania „Warszawski Klub Integracyjny” jednoznacznie można stwierdzić, że realizacja projektu przyniosła oczekiwane rezultaty – cele zostały zrealizowane.

W celu obejrzenia dokumentacji zdjęciowej zapraszamy do Galerii – Warszawski Klub Integracji ASOS 2016